top of page

Jaaroverzicht 2009

In 2009 zijn de projecten CEM Sindian fase 1 en uitbreiding CFP Sindian opgeleverd.

 

De inrichting van de lokalen, het computernetwerk en materialen voor het lokaal.

Motorvoertuigen zijn per container verzonden.

In de week van 24 april werden de projecten feestelijk opgeleverd.

5 leerlingen van Dendron College  reisden in het kader van een uitwisselingsproject mee om het netwerk te installeren en over te dragen. Ook 11 donateurs reisden met dit werkbezoek mee.

 

In het najaar nam G. van Eck met zijn ‘Team SOTOS’ deel aan de Amsterdam Dakar Challenge. Doel was inzamelen van middelen voor de realisering van een waterput. Dit project werd eveneens gedoneerd door PMC Grubbenvorst. De meeropbrengsten worden bestemd voor uitbreiding van CFP Sindian met een atelier voor couture.

 

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouw Opleidings Centrum en Haegens Bouw, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

 

Financieel overzicht 2009

Saldo 2008/Banksaldi per 01-01-2009;  €52.235,51

 

 

Inkomsten:

Donaties  t.b.v. SOTOS organisatie              3.685,00

Donaties projecten                                        1.650,00

Donaties deeln A’dam-Dakar                          780,00

Donaties team SOTOS en PMC                    8.665,00

Inkomsten reiskosten donateurs              11.925,00

Inkomsten  uitwisseling Dendron               6.965,00

————  +

Totaal inkomsten en saldo uit 2008;      €85.905,51               

 

 

 

Uitgaven:

Werkbezoek                                                 6.347,55

Kosten website*                                                 0,00

Algemene kosten                                           631,55

Bankkosten                                                    208,78

SAMB Bouw CEM en uitbr CFP                  2.870,00

Waterput                                                    13.140,00

Transport/ container                                  7.477,78

Computernetwerk CEM                            12.358,40

Projectkosten in NL                                       855,95

Kosten Sane, uitgaven in Senegal               915,00

Reiskosten donateurs                              10.475,75

Kosten uitwisseling lln Dendron             10.460,00

———— +

Totaal uitgaven                                        €65.740,76

 

Banksaldi per 31-12-2009;                    €20.164,75

 

* vooruitbetaald in 2008

 

Het batig saldo over 2009 staat grotendeels gereserveerd voor de in ontwikkeling zijnde projecten:

  • Uitbreiding CFP Sindian met een atelier voor couture: opstart december 2010

  • CEM fase 2, bouw gebouw met 3 leslokalen: opstart oktober 2010

  • Voorgenomen werkbezoek in september 2010

bottom of page