top of page

Over SOTOS

SOTOS (Stichting Ontwikkeling Technisch Onderwijs Senegal) richt zich op de ontwikkeling van (technisch) onderwijs op het Senegalese platteland met als doel de trek naar de grote steden te verminderen en de werkgelegenheid op het platteland te verbeteren.

 

Dit doen we door structureel contact te onderhouden tussen docenten en leerlingen uit Senegal en Horst aan de Maas én gemeenschappelijk en met commitment en betrokkenheid van de regionale en landelijke overheden educatieve projecten uit te voeren. Het CFP (praktijkschool) en het CEM (HAVO-school), beide gelegen in Sindian, nemen hierbij een centrale plek in. 

 

SOTOS is opgericht in 2003. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Opleidingscentrum Bouwmensen, Dendron College en Peters Bouw en Onderhoud.

SOTOS visie en missie

 

De visie van SOTOS op ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd op ondersteuning van (technische) onderwijsontwikkeling op het Senegalese platteland en structurele contacten tussen docenten en leerlingen uit Senegal en Horst.

 

Om continuïteit van de projecten te waarborgen zijn vanaf de start in 2003 afspraken gemaakt  en vastgelegd met de regionale en landelijke overheden waarin de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven.

 

In 2014 is de discussie over de visie op ‘de ondernemende school’, die producten en diensten gaat aanbieden in de regio opgestart op CFP en CEM en het project Eco-fourneaux (houtkachels) geproduceerd op het CFP voor de inwoners van Sindian e.o., is in 2019 gestart.

 

Sinds 2017 bezoekt een groep van plm. 10 Dendron leerlingen uit de bovenbouw van Vmbo-Havo-Vwo het CEM voor een jaarlijkse uitwisseling.

Het CFP (Centre de Formation Professionelle)

De praktijkschool door SOTOS gebouwd en uitgebreid van 2005 – 2015

Het CEM (Centre d'Études Moyennes)

Een HAVO-school uitgebreid door SOTOS sinds 2009

Bussura

Een kinder-dagverblijf, medische post en praktijkschool in The Gambia herbouwd in 2009

Waarom het CEM en CFP in Sindian?
In overleg met de regering is gekozen voor Sindian, een centrumdorp op het platteland

 

Door het bouwen van de scholen in Sindian willen we de trek naar de grote steden zoals Ziguinchor verminderen en door scholing / opleiding ook de werkgelegenheid op het platteland verbeteren.


Voordat de school in Sindian gebouwd werd, liepen leerlingen dagelijks vele kilometers naar de stad Ziguinchor, om daar naar school te kunnen of werk te zoeken.
Dat deze school op het platteland gebouwd is, heeft dus veel voordelen.

bottom of page