top of page

Jaaroverzicht 2016

In 2016 werden de projecten die in 2015 waren opgestart,  opgeleverd.

 

Het betreft de kleinveestal , de 2 hotelkamers , de restaurantkeuken en het restaurant op het CFP en  de muur en poorten van het CEM. Er zijn afspraken gemaakt voor projecten tussen leerlingen van het Dendron College in Horst en het CEM Sindian in 2017. Onderhoud gebouwen is een vaste  jaarlijkse post.

T.a.v. donaties

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten.

Enkele donateurs, waaronder Bouwmensen Limburg, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt .

De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

 

Financieel overzicht 2016

 

Bank/kas saldi per 01-01-2016;                €22.796,75

 

Inkomsten:

Donaties  t.b.v. SOTOS organisatie                    633,21

Donaties projecten                                           2.135,00

Donaties projecten ivm afscheid PB              2.095,00

Sponsorloop Dendron College                                0,00*

Inkomsten reiskosten donateurs                    5.250,00 

————  +

Totaal saldi per 1/1/16 en inkomsten;      €10.113,21

              

*Opbrengst sponsorloop 2016 bedraagt €3.189,69 en is begin 2017 overgemaakt.

 

 

Uitgaven:

Werkbezoek                                                       987,00

Bankkosten                                                        207,33

Website                                                              250,25

Drukwerk en reclame                                      225,00

Diverse algemene kosten                                357,50

Project muren CEM                                        4.375,00

Project keuken + Sceptic Tank                   11.408,00

Kosten Sane, budget  Senegal                     1.000,00

Reiskosten donateurs (2016)                       5.061,50

Reiskosten donateurs (2017)                       6.313,00**

————  +

Totaal uitgaven                                          €30.184,58

 

Bank/kas saldi per 31-12-2016;               €2.725,38

 

** Reiskosten 2017 betaald in dec. 2016

bottom of page