top of page

Jaaroverzicht 2015

In 2015 werd direct gestart met de uitvoering van de projecten zoals die eind 2014 waren opgezet.

 

De kleinveestal wordt gebouwd. Er wordt begonnen met de muur en poorten van het CEM. Voor de hotel en restaurantopleidingen wordt in fases gewerkt. Fase 1 is o.a. het aanpassen van een leslokaal naar multifunctioneel restaurant en het bouwen van de keuken. De hotelkamers en inrichting vlgen

in fase 2 in 2016. Ondertussen worden er afspraken gemaakt voor projecten tussen leerlingen in Horst en Sindian. Onderhoud gebouwen is een vaste post.

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouwmensen Limburg, doneren specifiek aan de SOTOS

werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

Financieel overzicht 2015

Bank/kas saldi per 01-01-2015;            €21.816,33

Inkomsten:

Donaties t.b.v. SOTOS organisatie                665,49

Donaties projecten                                    13.225,00

Sponsorloop Dendron College                   3.473,51

————  +

Totaal saldi per 1/1/15 en inkomsten; €39.180,33

Uitgaven:

Werkbezoek                                                1.348,50

Bankkosten                                                    119,70

Website                                                           151,25

Onderhoud CFP en CEM Senegal              2.000,00

Project muren CEM                                     3.013,00

Project restaurant/keuken fase I              7.232,00

Kosten Sane, budget Senegal                   2.500,00

————  +

Totaal uitgaven                                       €16.364,45

Bank/kas saldi per 31-12-2015;          €22.815,88

Het batig saldo over 2015 staat grotendeels gereserveerd voor de verdere uitvoering van de ingezette projecten in 2016.

bottom of page