top of page

Jaaroverzicht 2010

In 2010 is het project CEM Sindian fase 2 opgestart.

 

Dit jaar besloot Lions Club Son en Breugel e.o. dat zij met SOTOS een meerjarenproject op willen zetten. Zij willen substantieel middelen inzetten voor de bouw en inrichting van les-

lokalen voor het CEM Sindian.

 

In september legeden G. van Eck samen met M. Vullings van de stichting WoDeFa (Work devellopement for Africa) een werkbezoek af. Fase CEM 2, de bouw en inrichting van een gebouw met 3 leslokalen werd aanbesteed.

 

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouw Opleidings Centrum en Haegens Bouw, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten. In het overzicht van dit jaar is de betaling van reiskosten van ca € 1.200 reeds betaald voor het werkbezoek van januari 2011.

 

Financieel overzicht 2010

 

 

Saldo 2009/Banksaldi per 01-01-2010;  €20.164,75

 

Inkomsten:

Donaties  t.b.v. SOTOS organisatie               4.892,04

Donaties projecten                                         8.300,00

Donaties CEM fase 2                                    15.000,00

Donaties team SOTOS                                   7.770,00

————  +

Totaal inkomsten en saldi uit 2009;        €56.126,79               

 

 

 

Uitgaven:

Werkbezoek *                                                3.208,79

Kosten website                                                659,15

Algemene kosten                                           621,18

Bankkosten                                                     192,55

SAMB Bouw CEM fase 2                           15.105,67

Onderhoud gebouwen 

Kosten Sane, budget  Senegal                  1.000,00

Kosten uitwisseling lln Dendron

Van opheffen rek Sanyang naar

donaties SOTOS organisatie                        877,04

———— +

Totaal uitgaven                                      €21.664,38

 

Banksaldi per 31-12-2010;                  €34.462,41

 

* € 1.200 vooruitbetaald voor 2011

 

Het batig saldo over 2010 staat grotendeels gereserveerd voor de in ontwikkeling zijnde projecten:

  • Uitbreiding CFP Sindian met een atelier voor couture: opstart maart 2011

  • CEM fase 2, bouw gebouw / inrichting met 3 leslokalen (gestart oktober 2010)

  • Project leerlingen Dendron: systeem informatica voor CFP-Sindian

  • Voorgenomen werkbezoeken  in januari  en juni  2011

bottom of page