top of page

CFP

Vanuit eerdere contacten en hulp aan een centrum voor beroepsonderwijs in Ziguinchor werd door de president van de Regio gevraagd om te komen tot het bouwen van een school voor beroepsonderwijs, niet in een grote stad maar in een centrumdorp in de regio.


Het grote probleem van Senegal, en nagenoeg alle ontwikkelingslanden, is dat jongeren vanuit het platteland massaal naar de stad of het buitenland trekken met de verwachting daar een bestaan op te bouwen.

 

Door het ontbreken opleiding en werk belanden veel van deze jongeren in de criminaliteit en prostitutie. Om dit probleem in de kiem te keren wil de president beroepsopleidingen aanbieden op platte land in een regio waar veel economische ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Sindian is een dorp dat gelegen is in het zuidelijk deel van Senegal in de provincie Casamance. In het dorp zijn twee basisscholen en een klein lyceum gevestigd.

Het project werd in 2006 gerealiseerd met de bouw en inrichting van een school voor (technisch) beroepsonderwijs in Sindian.


Bij de opstart  van de opleidingen in januari 2007 begonnen 70 leerlingen in de diverse opleidingen. De school is gebouwd voor ca. 100 leerlingen.
De school is overgedragen aan de Senegalese overheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderwijs.

 

In 2009 werd het gebouw uitgebreid met een grotere werkplaats voor motorvoeretuigentechniek.

Op het opleidingscentrum worden opleidingen verzorgd worden voor de beroepen; bouw, motorvoertuigentechniek, elektrotechniek en opleidingen in huishoud en confectie en administratieve beroepen.


Er worden nadrukkelijk ook opleidingen aan meisjes worden aangeboden.


Daarnaast zal de locatie in de regio ook de functie van ontmoetingsplaats kunnen vervullen. In het bouwconcept zijn daarom alle ruimtes gevormd om de binnenplaats. Inmiddels is volleybal erg populair geworden omdat dat op de binnenplaats kan worden gespeeld.

Het CFP, de praktijkschool in 2005 gebouwd door SOTOS, met de lokalen:

  • Elektrotechniek

  • Metaaltechniek

  • Motorvoertuigentechniek

  • Confectie / kleding e.d.

  • Informatica

  • Bouwtechniek

In 2009;

- Heeft SOTOS  een waterput gebouwd en kan er aan hygiënevorming worden gedaan en is gestart met een opleiding landbouw / veeteelt

In 2013;

- Heeft  SOTOS  de lokalen Informatica en Mode / Kleding vernieuwd en uitgebreid, vanwege de grote behoefte aan deze twee opleidingen.

In 2015;

- Is er een kleinveestal gebouwd

 

In 2016;

- Zijn het restaurant / keuken en 2 hotelkamers gebouwd

bottom of page